ŚLADAMI JANA PAWŁA II

WADOWICE I KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

PROGRAM WYJAZDU:
Wyjazd z Krakowa. Przejazd autokarem ok. 1 godz. Przyjazd do Wadowic – zwiedzanie wystawy z Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II (miejsca urodzenia przyszłego papieża) i kościoła parafialnego pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w którym Karol Wojtyła został ochrzczony 20.06.1920 r.
Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej (krótki postój) – zwiedzanie: zabytkowy klasztor oo Bernardynów (wpisany na listę UNESCO) z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, do której po śmierci matki pielgrzymował Karol razem z ojcem, potem jako ksiądz, biskup, kardynał i papież. Tu zawierzał Matce Bożej swój pontyfikat i wypowiadał słowa: „Totus Tuus” („Cały Twój)”. W czerwcu 1979 r. papież nadał tytuł bazyliki mniejszej kościołowi pw. Matki Bożej Anielskiej na tej najstarszej w Polsce kalwarii.
Zabytkowe barokowe kapliczki na Dróżkach Matki Bożej i Drodze Krzyżowej.
Wyjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej. Przejazd autokarem ok. 1 godz. Powrót do Krakowa.

KRAKÓW

PROGRAM WYJAZDU:
Spotkanie z przewodnikiem pod Wawelem. Zwiedzanie: Wzgórze Wawelskie, Kuria Biskupia i sławne okno papieskie, w którym Ojciec św. pojawiał się, żeby pożartować i pomodlić się z młodzieżą. Ulica Grodzka. Uniwersytet Jagielloński, na którym Karol Wojtyła studiował w czasie wojny, Rynek Główny, Sukiennice, Bazylika Mariacka, Brama Floriańska, Barbakan, kościół św. Floriana – Karol Wojtyła pracował tu jako wikariusz.
Wersja z objazdem autokarem: dodatkowo Błonia Krakowskie, gdzie Jan Paweł II odprawiał msze św. podczas swoich wizyt papieskich w Ojczyźnie oraz dom przy ul. Tynieckiej 10, gdzie Karol Wojtyła mieszkał z ojcem podczas wojny.